ساخت برگ مصنوعی برای تولید اکسیژن در فضا

یکی از بزرگترین مشکلات بشر برای انجام تحقیقات در فضا نبود اکسیژن است که میتوان آن را بزرگترین مشکل فضا نوردان دانست ، حال تولید گیاهانی با انجام عمل فتوسنتز یکی از بزرگترین یافته های بشر به حساب می آید که با کمک این عمل و ساخت گیاهان مصنوعی میتوان فضایی را ایجاد نمود که ، زمان بیشتری را در فضا ماند و برای انجام تحقیقات مشکلی را در زمینه اکسیژن نداشت
جولیان ملکیوری فارغ التحصیل از رویال کالج در لندن است که توانست با انجام تحقیقات بسیار اولین برگ مصنوعی را تولید کند که نور و دی اکسید کربن را میگیرد و به اکسیژن تبدیل میکند ، این برگ مصنوعی که دقیقا همان کارایی برگهای طبیعی را دارد از پروتئین ابریشم ساخته شده است و در داخل برگ دارای کلروپلاست است که عمل فتوسنتز را انجام میدهد و یک چرخه را از گرفتن نور و دی اکسید کربن تا تولید اکسیژن را انجام میدهد 
جولیان ملکیوری در گفتگوی خود اشاره کرد که ما علاوه بر استفاده از این تکنولوژی در فضا برای سفرهای طولانی مدت که هم بسیار سبک است و هم به مقدار بسیار کمی به آب و نور احتیاج دارد از آن در زمین نیزمیتوانیم استفاده کنیم و در ساختمانهای سربسته و محیط های که به اکسیژن بیشتر احتیاج دارن از آن بهره ببریم