مجله ی مخابرات IEEE، ژانویه 2015، دوره ی 53، شماره ی 1
موضوعات مجله ی این ماه:
•Ambient Assisted Living Communications
•Extremely Dense Wireless Networks
•Millimeter-Wave Communications for 5G: Applications
•Ad Hoc and Sensor Networks
•Network and Service Management
ضریب تاثیر (IF) این مجله 4.46 می باشد.
فهرست مقالات این شماره ی مجله را میتوانید در لینک زیر مشاهده نمایید:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp…
جهت دانلود این مجله به لینک های زیر مراجعه نمایید:
فری آپلود:
http://freeupload.ir/…/IEEE_Communications_MAGAZINE__JANUAR…